-->
Home / Sit & Talk

Category Archives: Sit & Talk

Feed Subscription

Executives interview

เอไอเอ ประเทศไทย: 79 ปีแห่งความสำเร็จกับการวางใจในบริการดาต้าเซ็นเตอร์ของทีซีซี เทคโนโลยี รองรับการขยายตัวของธุรกิจ พร้อมครองตำแหน่งผู้นำธุรกิจประกันชีวิต ยุคประเทศไทย 4.0

เอไอเอ ประเทศไทย: 79 ปีแห่งความสำเร็จกับการวางใจในบริการดาต้าเซ็นเตอร์ของทีซีซี เทคโนโลยี รองรับการขยายตัวของธุรกิจ พร้อมครองตำแหน่งผู้นำธุรกิจประกันชีวิต ยุคประเทศไทย 4.0

เศรษฐกิจดิจิทัลและการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่ทำให้องค์กรในประเทศไทยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยขับเคลื่อนองค์กรในด้านต่างๆ เนื่องจากจะช่วยบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงด้านเทคนิค (Technical Risk)* ลดค่าใช้จ่าย พัฒนากระบวนการภายใน (Internal Process) รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับปณิธานในการดำเนินธุรกิจของเอไอเอ ประเทศไทย นิตยสารออนไลน์ Techno Society ฉบับนี้ได้รับเกียรติจากคุณกิตติ มานะคงตรีชีพ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เอไอเอ ประเทศไทย มากล่าวถึงปณิธานที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับโฉมธุรกิจของเอไอเอ ประเทศไทยทั้งด้านโครงสร้างภายในองค์กรและการพัฒนาประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้า (User Experience) และตัวแทนประกันชีวิตให้ดียิ่งขึ้น * ความเสี่ยงด้านเทคนิคประกอบด้วย 1. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 3. บุคลากรไอทียังขาดความรู้ความชำนาญ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบปฏิบัติการ เป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่เอไอเอ ประเทศไทยได้วางรากฐานภายในองค์กรด้วยเทคโนโลยีอิมเมจแอนด์เวิร์คโฟลว์ (Image ...

Read More »

ระบบที่น่าเชื่อถือ ลดภาวะความเสี่ยงให้กับองค์กร

ระบบที่น่าเชื่อถือ ลดภาวะความเสี่ยงให้กับองค์กร

“แอ็บโซลูท แวลู จะวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของตลาดรวมถึงมองหาเทคโนโลยี และนวัตกรรมล่าสุดเพื่อสร้างโซลูชั่นและนำเสนอต่อธุรกิจของลูกค้า สำหรับตลาด Leasing เราเข้าใจถึงความต้องการในธุรกิจ Leasing ของไทยในปัจจุบัน เนื่องจากในอดีต ความซับซ้อนในการใช้ระบบเพื่อรองรับธุรกิจ Leasing ทำให้ระบบ ERP ทั่วๆไปไม่สามารถช่วยในการทำงานที่ซับซ้อนของการคำนวณดอกเบี้ย ที่เป็นหลักในการบันทึกรายการของ Leasing อีกทั้งยังมีภาระการบันทึกงวดรับชำระของ Hire Purchase และ Leasing หรือสัญญาต่างๆ ของลูกค้าในระบบ Leasing เนื่องจากธุรกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินที่ค่อนข้างซับซ้อน รวมถึงภาระของผู้ประกอบการที่ต้องดูแลระบบและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วลูกค้าจะทำอย่างไรให้ระบบที่นำมาใช้ นอกจากจะเพิ่มความสามารถในการดำเนินงานแล้วยังต้องมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้โดยเฉพาะบริษัท Leasing ที่จำเป็นต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้เสียในทุกมุมมอง ทำให้เกิดการพัฒนา SAP Cloud Leasing Solutionขึ้น เพื่อรองรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนให้ทำงานง่ายขึ้น ทั้งจากประสบการณ์และความเข้าใจของทีมงาน ทำให้เราสามารถออกแบบระบบที่สามารถรองรับระบบการบันทึกบัญชีที่เป็นลักษณะเฉพาะของระบบ Leasing และ Hire Purchase ได้ดีขึ้น ...

Read More »

ศักดิ์สยามพาณิชย์ลีสซิ่ง – สร้างระบบบัญชีให้แข็งแกร่งด้วย TCCT SAP Cloud ลีสซิ่งโซลูชั่น

ศักดิ์สยามพาณิชย์ลีสซิ่ง – สร้างระบบบัญชีให้แข็งแกร่งด้วย TCCT SAP Cloud ลีสซิ่งโซลูชั่น

คุณศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์สยามพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด ได้เล่าถึงประสบการณ์ผู้ใช้จริง “ศักดิ์สยามพาณิชย์คือบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถรวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคล เราให้บริการโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ศักดิ์สยามพาณิชย์มีฐานลูกค้าอยู่ใน 14 จังหวัดภาคเหนือ จากอดีตจนถึงปัจจุบันเรามีลูกค้าทั้งสิ้นกว่าสามแสนราย” ด้วยการบริการลูกค้ารายย่อยกว่า 170 สาขาประกอบกับการวางแผนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับศักดิ์สยามพาณิชย์ลีสซิ่งคือการวางรากฐานระบบบัญชีขององค์กรให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และโปร่งใส คุณศิวพงศ์กล่าวถึงเหตุผลที่เลือกใช้ SAP Cloud ลีสซิ่งโซลูชั่น: “ระบบ SAP Cloud จะช่วยบริหารจัดการระบบบัญชีและการเงินของสำนักงานใหญ่โดยเฉพาะการปิดงบ เนื่องจากองค์กรต้องการความรวดเร็วและความถูกต้องและทันเวลาในแต่ละรอบบัญชีศักดิ์สยามพาณิชย์ลีสซิ่งมั่นใจใน SAP Cloud ลีสซิ่งโซลูชั่น เพราะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดด้วยระบบอัตโนมัติ นอกจากเป็นการสร้างระบบและความแม่นยำให้กับองค์กรแล้ว SAP Cloud ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ตรวจสอบบัญชีอีกด้วย” คุณศิวพงศ์กล่าวต่อ “ที่สำคัญที่สุดคือแผนการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ของศักดิ์สยามพาณิชย์ลีสซิ่ง ประกอบกับการขยายธุรกิจและศักยภาพของระบบบัญชีเพื่อรองรับฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น การเป็นบริษัทมหาชน ในปี 2560 ประกอบกับธุรกิจที่ขยายตัวถือเป็น “การเติบโตแบบก้าวกระโดด” ...

Read More »

“a Great Leap”

“a Great Leap”

คุณวรดิษฐ์ วิญญรัตน์ กรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCT) กรรมการบริหาร บริษัท ลีพ โซลูชั่นส์ เอเชีย จำกัด ——————————————————————————————— คุณวรดิษฐ์ กล่าวว่า “ความเสถียรและประสิทธิภาพของการให้บริการด้วย TCCT SAP Private Cloud เกิดจากโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ศูนย์ข้อมูลที่น่าเชื่อถือจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ด้วยเหตุนี้ TCCT จึงขยายศักยภาพการให้บริการคลาวด์ด้วยการร่วมทุนกับ อินเทอร์เน็ต อินิชิเอทีฟ เจแปน (IIJ) หนึ่งในผู้นำให้บริการอินเทอร์เน็ต และคลาวด์ สำหรับองค์กร (Enterprise Cloud) ของประเทศญี่ปุ่น จัดตั้งบริษัทร่วมทุน “บริษัท ลีพ ...

Read More »

เน็ตเบย์กับการเปิดหน้าต่างโลกธุรกิจ Trade Network Service แห่งการเชื่อมโยงระดับประเทศเข้าสู่ระบบ ณ จุดเดียวมุ่งสู่ปลายทางหลากหลายช่องทาง แบบทวีคูณ ยกระดับภาคเอกชน ภาครัฐและสถาบันการเงินสู่ภูมิภาค

เน็ตเบย์กับการเปิดหน้าต่างโลกธุรกิจ Trade Network Service แห่งการเชื่อมโยงระดับประเทศเข้าสู่ระบบ ณ จุดเดียวมุ่งสู่ปลายทางหลากหลายช่องทาง แบบทวีคูณ ยกระดับภาคเอกชน ภาครัฐและสถาบันการเงินสู่ภูมิภาค

หนึ่งในตัวแปรสำคัญที่มีส่วนช่วยผลักดันประเทศให้ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิตอลในปี 2558 คือการยกระดับธุรกิจให้เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Business) สิ่งนี้ ถือเป็นหนึ่งในแผนแม่บทเศรษฐกิจดิจิตอลด้าน “การสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการทำธุรกรรม” หรือ “Service Infrastructure” ฉบับนี้นิตยสาร Techno Society ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการธุรกิจ e-Business ครบวงจรของ ประเทศไทยซึ่งจะได้กล่าวถึงความสำเร็จขององค์กรรวมถึงการส่งผลให้องค์กรรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐบาล ภาคธุรกิจเอกชนรวมถึงสถาบันการเงินต่างๆ ในประเทศเพิ่มศักยภาพและมูลค่าทางธุรกิจเพื่อบริการประชาชนได้อย่างยอดเยี่ยม กว่าจะมาเป็นเน็ตเบย์ คุณพิชิตกล่าวถึงความเป็นมา “เราเริ่มต้นธุรกิจในยุค “ดอทคอม” ซึ่งในขณะนั้นมีผู้ทำธุรกิจ IT System Integrator & E-Commerce เป็นจำนวนมากเราจึงพยายามหาจุดต่างที่ทำให้ธุรกิจของเราโดดเด่นและมีผู้ให้ความสนใจเลือกใช้บริการเราจึงได้มาซึ่งแนวคิดในการให้บริการเสมือน “ไปรษณีย์กลาง” หรือ Gateway ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างองค์กรเอกชนกับองค์กรภาครัฐพัฒนาและอำนวยความสะดวกโดยเราเป็นเหมือนบุรุษไปรษณีย์ที่ทำหน้าที่รับ และส่งต่อข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ตั้งแต่ต้นน้ำคือ จากองค์กรเอกชนที่เราพัฒนาแอพลิเคชั่นให้ใช้งานและเชื่อมโยงข้อมูลมายังกลางน้ำ(คือ Gateway ของเรา)ซึ่งเราจะทำการรองรับแอพลิเคชั่นที่มาจากหลายแพลตฟอร์มและเชื่อมโยงต่อเนื่องถึงปลายน้ำและเราจะทำการพัฒนาแอพลิเคชั่นเหล่านี้เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนและสถาบันทางการเงินได้อย่างที่เรียกว่าให้เกิดแวลลูเชน ...

Read More »

เส้นทางสู่ความสำเร็จของ โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน): กลยุทธ์การดูแล ระบบสารสนเทศโดยทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญภายนอก

เส้นทางสู่ความสำเร็จของ โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน): กลยุทธ์การดูแล ระบบสารสนเทศโดยทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญภายนอก

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงในนิตยสาร Techno Society ฉบับนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า IT เป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จสำหรับทุกองค์กร คุณแอนโทนี่ อรันเดล IT Consultant และ IT Director แห่ง บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์อันมีประโยชน์เกี่ยวกับเส้นทางความสำเร็จ ผู้อ่านนิตยสาร Techno Society ทุกท่านและองค์กรทุกองค์กรจะได้ทราบถึงมุมมองใหม่ที่ “บริการดูแลระบบสารสนเทศ” ไม่ได้ถูกให้บริการโดย “คู่ค้า” แต่ถูกให้บริการโดย “หุ้นส่วนทางธุรกิจ” ที่ไว้วางใจได้ เส้นทางสู่ความสำเร็จของโพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน): กลยุทธ์การดูแลระบบสารสนเทศโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญภายนอก บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน): ความต้องการทางธุรกิจ  คุณแอนโทนี่: “โพสต์ ...

Read More »

กุลธรเคอร์บี้ บริษัทสัญชาติไทยกับ ก้าวใหญ่

กุลธรเคอร์บี้ บริษัทสัญชาติไทยกับ ก้าวใหญ่

กุลธรเคอร์บี้ บริษัทสัญชาติไทยกับ ก้าวใหญ่ ด้วยการใช้ระบบ SAP Hosting บริหารจัดการ 6 บริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็น เจ้าตลาดอาเซียนอย่างเต็มตัว ในฉบับนี้ นิตยสาร Techno Society นำเสนอตัวอย่างความสำเร็จ ในการดำเนินธุรกิจขององค์กรประเภทผู้ผลิตในอุตสาหกรรมหนักที่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อย่าง บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) จากบทสัมภาษณ์คุณ ฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาดจัดซื้อและวางแผนการผลิต เพื่อพูดคุยถึงทิศทางการเติบโตของบริษัท รวมถึงความสำเร็จพิสูจน์ด้วยการครองตำแหน่งเจ้าตลาดการผลิตและจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ (Reciprocating Compressor) และCondensing Unit ผนวกกับความชำนาญด้วยการเป็นผู้ผลิตมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์รายและของประเทศไทย และอยู่ในตลาดมากว่า 30 ปี วันนี้กุลธรเคอร์บี้ก้าวสู่เป้าหมายการครอบครองส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้นในอาเซียน และต้องการก้าวสู่การเป็นเจ้าตลาดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ของอาเซียนในที่สุด บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด ...

Read More »

นพดล ปัญญาธิปัตย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2013”

นพดล ปัญญาธิปัตย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2013”

 Mr. Noppadol Punyatipat, President of Infonet (Thailand) Limited with the Award “Quality Person of the year 2013″   ในคอลัมน์ Lifestyle ของนิตยสาร Techno Society ฉบับนี้ เราได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับ “บุคคลคุณภาพแห่ง ปี 2013” ในทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame) บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2013 แห่งสาขาภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(มสวท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณนพดล ปัญญา ธิปัตย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President) ...

Read More »

ThaiBev รองรับการขยายตัวในอนาคตด้วย SAP Hosting

ThaiBev รองรับการขยายตัวในอนาคตด้วย SAP Hosting

เมื่อเอ่ยถึงชื่อของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ “ไทยเบฟ” สิ่งที่คนทั่วไปจะนึกถึงคือการเป็นบริษัทชั้นนำผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Read More »

จุดกำเนิดอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยกับ ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต

จุดกำเนิดอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยกับ ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต

ภาพในวันนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยหากไม่มี ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิหัวก้าวหน้าที่มองการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เข้าถึงกัน ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศและยกระดับการศึกษาของไทยได้

Read More »
Scroll To Top