-->
Home / News and Events / ทีซีซีเทคได้รับเลือกจากเอไอเอให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ ตอกย้ำศูนย์กลางผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์กับบริษัทข้ามชาติชั้นนำ

ทีซีซีเทคได้รับเลือกจากเอไอเอให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ ตอกย้ำศูนย์กลางผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์กับบริษัทข้ามชาติชั้นนำ

Photo TCCtech AIA

13 มิถุนายน 2560 – กรุงเทพฯ  – ทีซีซีเทค ได้รับเลือกจากเอไอเอ ประเทศไทย บริษัทในเครือกลุ่มบริษัทเอไอเอ ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์แห่งที่สอง ที่พร้อมบริการทันทีกรณีศูนย์หลักเกิดขัดข้อง ตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์กับบริษัทข้ามชาติชั้นนำของทีซีซีเทค

นายกิตติ มานะคงตรีชีพ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “มาตรฐานของกลุ่มบริษัทเอไอเอ ถือว่าอยู่ในระดับสูงมาก จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการคัดสรรผู้ที่เหมาะสมที่สุดจากผู้ให้บริการทั้งหมดในประเทศไทย จากการพิจารณาตามกระบวนการขั้นตอนอย่างละเอียด ทีซีซีเทคได้รับการไว้วางใจให้เป็นผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์แห่งที่สอง (Secondary Site) ซึ่งเป็นการบริการประเภทที่ต้องพร้อมให้บริการทันทีกรณีศูนย์หลักเกิดการขัดข้อง (Active/Standby Failover)”

“นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 กลุ่มบริษัทเอไอเอได้วางแผนปฏิรูประบบงานไอทีของทุกสาขาในทุกประเทศสำหรับเอไอเอ ประเทศไทยนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายตามแผนของกลุ่มบริษัทเอไอเอและคำนึงถึงทางเลือกทั้งหมดที่มี ตั้งแต่การปรับปรุงระบบ (Upgrade) ให้ทันสมัย การสร้างดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่และการใช้ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์มืออาชีพ อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดของดาต้าเซ็นเตอร์ที่ตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานของบริษัทฯ ทำให้ไม่สามารถปรับปรุงให้ผ่านมาตรฐานตามที่บริษัทฯ ต้องการได้ ส่วนการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ใหม่ก็มีค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลและใช้เวลานาน ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดคือการใช้ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์มืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มทั่วโลกในปัจจุบัน” นายกิตติ มานะคงตรีชีพ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของเอไอเอ ประเทศไทย กล่าว

ด้านนายวรดิษฐ์ วิญญรัตน์ กรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) เปิดเผยว่า “ปัจจุบันองค์กรชั้นนำจำเป็นต้องบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยเหตุนี้การบริหารจัดการข้อมูลอยู่บนดาต้าเซ็นเตอร์หลายแห่ง (Multiple Sites Strategy) จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่หลายบริษัทเลือกใช้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง การเป็นศูนย์กลางผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ผสานคลาวด์ ประกอบกับการมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่และการเป็นบริษัทข้ามชาติชั้นนำทำให้เราคุ้นชินกับการให้บริการบริษัทที่มีมาตรฐานสูง การได้รับความไว้วางใจจากเอไอเอ ประเทศไทยในการใช้บริการศูนย์กลางดาต้าเซ็นเตอร์ของเรานี้ นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งและมีความหมายมาก รวมทั้งตอกย้ำในสิ่งที่ทีซีซีเทคยึดมั่นมาโดยตลอดในการมุ่งเน้นการบริการอย่างมีคุณภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าอย่างเต็มที่สุดความสามารถ”

“ขณะนี้ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังให้ความนิยมเลือกใช้ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ของผู้ให้บริการมืออาชีพ โดยไอดีซี ประเทศไทยประมาณการว่าตลาดการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ หมายรวมถึงบริการโครงสร้างพื้นฐาน (Hosting Infrastructure Services) การบริหารจัดการแอปพลิเคชั่น (Hosted Application Management) รวมถึงบริการโครงข่ายและอุปกรณ์ปลายทาง (Network and Endpoint Outsourcing Services) จะกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีกว่าร้อยละ 18 ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2563” นายวรดิษฐ์ กล่าว

ทั้งนี้สามารถติดตามเรื่องราวความสำเร็จของเอไอเอและทีซีซีเทคกับการผ่านมาตรฐานระดับสูงของเอไอเอ ประเทศไทยพร้อมกับปรัชญาการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพได้จากบทวิจัยฉบับเต็ม “เอไอเอกับการครองอันดับหนึ่งผู้ให้บริการประกันชีวิต”  พฤษภาคม 2560 โดย อินเตอร์เนชั่นแนล ดาต้า คอร์เปอร์เรชั่น (ไอดีซี) : Click

เกี่ยวกับ ทีซีซี เทคโนโลยี
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) เป็นบริษัทในเครือของทีซีซี หนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทีซีซีเทค เป็นผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์และเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก SAP ถึงสามด้าน ได้แก่ด้านโฮสติ้ง คือ SAP Certified in Hosting Services ด้าน Cloud คือ SAP Certified in Cloud Services และด้าน Operational Services คือ SAP Hana Operations Certified Partner รวมถึง Microsoft Certified Partner ทีซีซีเทคให้บริการโฮสติ้งโซลูชั่นสำหรับคลาวด์ที่ดีที่สุด best-in-class Cloud-Based Solutions จากการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่คัดสรรแล้วทั่วโลก ปัจจุบันทีซีซีเทคให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ผสานบริการคลาวด์ Cloud-Enabled Data Center ซึ่งเป็นดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีความปลอดภัย ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง กรุงเทพฯ ดาต้าเซ็นเตอร์ย่านตะวันออกของกรุงเทพฯ ดาต้าเซ็นเตอร์ในย่านนิคมอุตสาหกรรม และดาต้าเซ็นเตอร์ระหว่างประเทศผ่านทางพันธมิตรกลุ่ม Asia Data Center Alliance (ADCA) ทั้ง 5 ประเทศ

Website : www.tcc-technology.com

เกี่ยวกับ เอไอเอ ประเทศไทย
กลุ่มบริษัทเอไอเอและบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “เอไอเอ” หรือ “กลุ่มบริษัทเอไอเอ”) เป็นกลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีการบริหารจัดการอย่างอิสระ มีบริษัทในเครือและสำนักงานสาขาใน 18 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิกทั้งในประเทศฮ่องกง ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ไต้หวัน เวียดนาม นิวซีแลนด์ มาเก๊า บรูไน และกัมพูชา และเป็นผู้ถือหุ้น 97% ในบริษัทในเครือในประเทศศรีลังกา และถือหุ้นร่วมทุน 49% ในประเทศอินเดีย อีกทั้งยังมีสำนักงานผู้แทนในประเทศพม่า

เอไอเอประเทศไทยดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลา 79 ปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าคนไทยกว่า 5.5 ล้านคน กรมธรรม์ประกันภัยกว่า 8 ล้านฉบับรวมถึงผลิตภัณฑ์และการบริการประกันชีวิต ประกันชีวิตเพื่อการสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตสำหรับผู้เกษียณอายุ ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพรวมถึงบริการสำหรับองค์กรสำหรับลูกค้าองค์กรอีกกว่า 1.8 ล้านคน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์และบริการสวัสดิการประกันกลุ่ม ประกันสินเชื่อและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ แผนกการตลาด
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
Tel : +662 080 9756
Email : technosociety@tcc-technology.com
Facebook : www.facebook.com/TCCTechnology

About TCC Technology Marketing Communications Team

Scroll To Top