-->
Home / Tag Archives: ICT

Tag Archives: ICT

Feed Subscription

ผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตกลาง BKNIX

ผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตกลาง BKNIX

ผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตกลางที่ไม่แสวงหากำไรองค์กรแรกของไทย กับบทบาทสำคัญ “กระเทาะเปลือกอินเทอร์เน็ต ประเทศไทย” เดินหน้า สู่ “เศรษฐกจิดิจิตอล” พร้อมรุกอาเซียน ด้วยการสนับสนุนและผลักดัน “นโยบายเศรษฐกิจแบบดิจิตอล” (Digital Economy) เข้าสู่วาระแห่งชาติ “National Agenda” ทำให้ประเทศไทยต้องมั่นใจว่าก่อนจะก้าวเข้าสู่ระบบดังกล่าว หัวใจของระบบเศรษฐกิจนี้ซึ่งคือ “อินเทอร์เน็ต” จะต้องมีรากฐานที่มั่นคง และทำให้ประเทศไทยพร้อมก้าวผ่านไปสู่โลกดิจิตอลอย่างเต็มตัว ประเทศไทยกับการเข้าสู่ “เศรษฐกิจดิจิตอล” เศรษฐกิจดิจิตอล คือระบบเศรษฐกิจที่มีการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงธุรกรรมต่างๆ (Transaction) ตั้งแต่ต้นน้ำ (Upstream) กลางน้ำ (Midstream) ไปจนถึงปลายน้ำ  (Downstream) โดยเกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology หรือ ICT) สาเหตุที่ต้องมีการนำ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” มาเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนและรังสรรค์ให้เป็นระบบเศรษฐกิจดิจิตอลสมบูรณ์แบบนั้น เพราะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของประชาชนในแทบทุกด้าน อาทิ การศึกษา ...

Read More »

ทีซีซี เทคโนโลยีเข้าร่วมเปิดตัว BKNIX

ทีซีซี เทคโนโลยีเข้าร่วมเปิดตัว BKNIX

ทีซีซี เทคโนโลยีเข้าร่วมเปิดตัว BKNIX อย่างเป็นทางการ กำเนิด “ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต ที่เป็นกลางแห่งแรกของประเทศไทย” กุมภาพันธ์ 2558 กรุงเทพฯ – เมื่อไม่นานมานี้ทีซีซี เทคโนโลยี (TCCT) ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานทางไอทีชั้นนำของประเทศไทย ในฐานะตัวแทนภาคเอกชนได้เข้าร่วมเปิดตัว Bangkok Neutral Internet Exchange (BKNIX) อย่างเป็นทางการโดยมีคุณวรดิษฐ์ วิญญรัตน์ กรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการของทีซีซี เทคโนโลยีเข้าร่วมงาน BKNIX เป็นจุดแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่มีความเป็นกลางแห่งแรกของประเทศไทย ในงานนี้ ดร.โคทม อารียา ประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยได้กล่าวเปิดงาน นอกจากนั้นยังมีตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก อาทิ กระทรวง ICT, กสทช., NECTEC, Google, Alcatel ฯลฯ BKNIX (Bangkok ...

Read More »

นพดล ปัญญาธิปัตย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2013”

นพดล ปัญญาธิปัตย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2013”

 Mr. Noppadol Punyatipat, President of Infonet (Thailand) Limited with the Award “Quality Person of the year 2013″   ในคอลัมน์ Lifestyle ของนิตยสาร Techno Society ฉบับนี้ เราได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับ “บุคคลคุณภาพแห่ง ปี 2013” ในทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame) บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2013 แห่งสาขาภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(มสวท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณนพดล ปัญญา ธิปัตย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President) ...

Read More »

สารจากผู้บริหาร

สารจากผู้บริหาร

“ปี 2557 เป็นปีที่ประเทศไทยเดินเครื่องเต็มกำลังในการเตรียมตัวก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า กระผมในฐานะตัวแทนของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย(TMA) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะสามารถก้าวขึ้นมาทัดเทียมประเทศต่างๆได้ในเวทีระดับภูมิภาค หนึ่งในพันธกิจของ TMA คือการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจของผู้บริหารและองค์กรไทย โดยสามารถต่อยอดผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนเพื่อยกระดับความสามารถของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ TMA จึงได้ร่วมกับองค์กรด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีของประเทศไทยในการจัดโครงการ “Thailand ICT Excellence Awards” ขึ้นทุกปี เพื่อเป็นรางวัลแก่องค์กรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในการพัฒนาองค์กรของตน ส่งผลดีต่อทั้งตัวองค์กรเองและประเทศชาติ รางวัลนี้ได้รับผลตอบรับจากองค์กรต่างๆ อย่างดีเยี่ยม และช่วยสร้างมาตรฐานให้องค์กรต่างๆ พัฒนาตนเองและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้แบบทวีคูณ กระผมยินดีที่ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCT) ได้จัดทำนิตยสาร Techno Society ขึ้น เนื่องจากเนื้อหาและความรู้ที่เกี่ยวกับไอทีรวมถึงไลฟ์สไตล์จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้อ่าน เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาบุคลากรในประเทศเพื่อให้ก้าวเข้าสู่ AEC ได้อย่างเต็มภาคภูมิ”   ...

Read More »

ปรัชญาให้บริการ Managed Services จากต้นจนจบของ VADS

ปรัชญาให้บริการ Managed Services จากต้นจนจบของ VADS

ผนึกการเชื่อมต่อของ Telekom Malaysia ทั่วภูมิภาคสู่ดาต้าเซ็นเตอร์ของ VADS ได้อย่างไร้รอยต่อ Telekom Malaysia Berhad (TM) ผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำของมาเลเซียไม่หยุดยั้งการพัฒนาตนเองในอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์โดยมี VADS Berhad (VADS) ช่วยดูแลด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

Read More »
Scroll To Top