-->
Home / Tag Archives: IDC

Tag Archives: IDC

Feed Subscription

ทีซีซีเทคได้รับเลือกจากเอไอเอให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ ตอกย้ำศูนย์กลางผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์กับบริษัทข้ามชาติชั้นนำ

ทีซีซีเทคได้รับเลือกจากเอไอเอให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ ตอกย้ำศูนย์กลางผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์กับบริษัทข้ามชาติชั้นนำ

13 มิถุนายน 2560 – กรุงเทพฯ  – ทีซีซีเทค ได้รับเลือกจากเอไอเอ ประเทศไทย บริษัทในเครือกลุ่มบริษัทเอไอเอ ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์แห่งที่สอง ที่พร้อมบริการทันทีกรณีศูนย์หลักเกิดขัดข้อง ตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์กับบริษัทข้ามชาติชั้นนำของทีซีซีเทค นายกิตติ มานะคงตรีชีพ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “มาตรฐานของกลุ่มบริษัทเอไอเอ ถือว่าอยู่ในระดับสูงมาก จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการคัดสรรผู้ที่เหมาะสมที่สุดจากผู้ให้บริการทั้งหมดในประเทศไทย จากการพิจารณาตามกระบวนการขั้นตอนอย่างละเอียด ทีซีซีเทคได้รับการไว้วางใจให้เป็นผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์แห่งที่สอง (Secondary Site) ซึ่งเป็นการบริการประเภทที่ต้องพร้อมให้บริการทันทีกรณีศูนย์หลักเกิดการขัดข้อง (Active/Standby Failover)” “นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 กลุ่มบริษัทเอไอเอได้วางแผนปฏิรูประบบงานไอทีของทุกสาขาในทุกประเทศสำหรับเอไอเอ ประเทศไทยนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายตามแผนของกลุ่มบริษัทเอไอเอและคำนึงถึงทางเลือกทั้งหมดที่มี ตั้งแต่การปรับปรุงระบบ (Upgrade) ให้ทันสมัย การสร้างดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่และการใช้ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์มืออาชีพ อย่างไรก็ตาม ...

Read More »

เอไอเอกับการครองอันดับหนึ่งผู้ให้บริการประกันชีวิต

เอไอเอกับการครองอันดับหนึ่งผู้ให้บริการประกันชีวิต

กรณีศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานที่กล่าวถึงความต้องการทางธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทข้ามชาติที่มีสาขาอยู่ในประเทศไทย ซึ่งส่งผลต่อการลงทุนในด้านดาต้าเซ็นเตอร์และส่วนอื่นๆ ของบริการโคโลเคชัน (Colocation) และธุรกิจบริหารจัดการเครือข่าย (Managed Services) กรณีศึกษาฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทีซีซี เทคโนโลยี (ทีซีซีเทค) ด้านความสามารถในการตอบโจทย์ตามมาตรฐานระดับสูงของกลุ่มบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่มีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค โดยสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของบริษัทฯ ในการปฏิรูปองค์กรพร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แนวโน้มการเติบโตการใช้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center Outsourcing) กรณีศึกษาฉบับนี้กล่าวถึงแผนพัฒนาธุรกิจขององค์กรแห่งหนึ่งซึ่งสะท้อนความต้องการในการใช้บริการดาต้าเซ็นเตอร์และการบริหารจัดการ (Managed Services) ในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ให้บริการที่กล่าวถึงในกรณีศึกษานี้คือทีซีซีเทค โดยแนวโน้มของตลาดบริการดาต้าเซ็นเตอร์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ จะช่วยสร้างความเข้าใจว่าเหตุใดบริษัทต่างๆ จึงเลือกใช้บริการของทีซีซีเทค การก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 หลังการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม ...

Read More »

ยุทธศาสตร์ด้านไอทีที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ ผู้ประกอบการไทยจะรับมือกับธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างไร

ยุทธศาสตร์ด้านไอทีที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ ผู้ประกอบการไทยจะรับมือกับธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างไร

จากประสบการณ์การให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทีซีซี เทคโนโลยีจับมือกับไอดีซีเผยผลการวิจัยยุทธศาสตร์ด้านไอทีที่ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสำคัญ

Read More »
Scroll To Top