-->
Home / Tag Archives: TMA

Tag Archives: TMA

Feed Subscription

สารจากผู้บริหาร

สารจากผู้บริหาร

“ปี 2557 เป็นปีที่ประเทศไทยเดินเครื่องเต็มกำลังในการเตรียมตัวก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า กระผมในฐานะตัวแทนของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย(TMA) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะสามารถก้าวขึ้นมาทัดเทียมประเทศต่างๆได้ในเวทีระดับภูมิภาค หนึ่งในพันธกิจของ TMA คือการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจของผู้บริหารและองค์กรไทย โดยสามารถต่อยอดผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนเพื่อยกระดับความสามารถของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ TMA จึงได้ร่วมกับองค์กรด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีของประเทศไทยในการจัดโครงการ “Thailand ICT Excellence Awards” ขึ้นทุกปี เพื่อเป็นรางวัลแก่องค์กรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในการพัฒนาองค์กรของตน ส่งผลดีต่อทั้งตัวองค์กรเองและประเทศชาติ รางวัลนี้ได้รับผลตอบรับจากองค์กรต่างๆ อย่างดีเยี่ยม และช่วยสร้างมาตรฐานให้องค์กรต่างๆ พัฒนาตนเองและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้แบบทวีคูณ กระผมยินดีที่ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCT) ได้จัดทำนิตยสาร Techno Society ขึ้น เนื่องจากเนื้อหาและความรู้ที่เกี่ยวกับไอทีรวมถึงไลฟ์สไตล์จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้อ่าน เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาบุคลากรในประเทศเพื่อให้ก้าวเข้าสู่ AEC ได้อย่างเต็มภาคภูมิ”   ...

Read More »

TMA สมาคมวิชาชีพเสริมความแกร่งให้องค์กรธุรกิจ

TMA สมาคมวิชาชีพเสริมความแกร่งให้องค์กรธุรกิจ

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association : TMA) เป็นศูนย์รวมของบรรดานักบริหาร ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ตลอดจนนักวิชาการสาขาต่างๆ

Read More »

TCCT รับเชิญบรรยายใน ICT Excellence Forum

TCCT รับเชิญบรรยายใน ICT Excellence Forum

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดงาน ICT Excellence Forum และ Thailand ICT Excellence Awards 2012-2013 ที่ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน

Read More »
Scroll To Top